Generalforsamling

den 1, juni kl.19.

      Idet Gule Pakhus.

            

        Onsdag den 19 maj kl. 14.


Starter vi op på havnen med at gøre bådene forårsklar,alle er velkommen til at komme og se hvad vi laver, og moske lyst til at hjælpe til.

                     

                     Nyt Nyt.


Ejner Mortensens udfærdig bygget jolle, som står i det røde hus, har vi påtaget os pasningen af,  alle er velkommen, når vi er på havnen, til at se den.

                            

 

Mæfikken kommer på vogn og køres ind på værftet, skal repareres svær kisten og ruf

Billed af sværkist

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

 

Støt den sejlende kulturarv

 

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis, som skal tegnes, hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Lauget modtager også gerne gaver til driften.

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613


Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvighavn

4944 Fejø                                      Bestyrelsen                               


Formand                                             Næstformand

Jørgen Bech                                        Torben Løvenstein

Herredsvej 144                                    Herredsvej 214

4944 Fejø                                            4944 Fejø

Tlf. 27 21 83 11                                    Tlf. 27 71 17 35          annefisk@outlook.dk                              tl@loevensteinvin.dk

                                             

Kasserer                                              Medlem

Finn Sloth Larsen                                 Søren Berthelsen

Storemosevej 98                                  Skaløvej 37

4944 Fejø.                                           4944 Fejø

Tlf. 21 42 90 16                                    Tlf. 21 72 99 21

E-mail: fsl@solkaer.one                         Soeren_Berthelsen@mail.dk


Medlem                                              

Mathias Anderson Snup                                    

Herredsvej 137                               

4944 Fejø                                           

                                   


Udlejning af det Gule Pakhus

Udlejning, henvendelse til.

Jørgen bech

Tlf. 27218311

e-mail: annefisk@outlook.dk   


                                                               Så er der kaffe og æblekage efter arbejde

Så er Kristiane og Mæfikken kommet i vandet.

De friske folk står og betrakter det nye ruf dæk på Mæfikken


Den 8. august første sejltur med Mæfikken og Christiane

gik til Vejrø, gik tur på øen og derefter Frokost,dejlig tur

stille vejr. 30 grader.


Ejner Mortens Jolle

Links


Sidste nyt.