En håndfuld gæve folk har gennem de sidste 20 år stået for istandsættelse og vedligehold af de to kvaser, der ligger side om side i Dybvig havn.


Christiane 100 år i 2018

Bygget 1918 af bådebygger Carl Nielsen i Dybvig havn på Fejø.
Bygget til fisker Aksel Bang Skalø (pris 1750 kr.)

Rig
Sprydstagerig  el. Smakkerig, en mast med 64 m2 sejl. Klyver, fok, storsejl og topsejl.

Motor
21 hk Hundested m. glødehoved, fra 1956.

Egenskaber
Kan fiske med skovlvod, ålevod, sildegarn og kroge.

Særligt
Har altid været hjemmehørende på Fejø, og er restaureret på Fejøs eget værft. Har sin oprindelige dam, men med smakkerig fra øresundskysten.

Istandsættelse
Skibsbevaringsfonden har støttet arbejdet med 317.500 kroner. Inden arbejdet påbegyndtes, udarbejdede fondens konsulent en detaljeret restaureringsrapport i samarbejde med værftet. Alle detaljer blev gennemgået nøje, og et krav fra Skibsbevaringsfonden var, at båden efter færdiggørelsen skulle fremstå helt originalt med dam og den oprindelige smakkerig, som ikke er en traditionel Fejø-rig, men en rigning der var købt brugt på Øresundskysten. Denne beslutning har vakt undren på Fejø, men således vil det være, når man restaurerer den konkrete båd, som den så ud på et givet tidspunkt.

Ejer
Fejø Drivkvaselaug siden 1993.

Status
Udnævnt til historisk monument i 2010.

Mæfikken 100 år i 2017

Bygget 1917 af bådebygger Kristian Mortensen i Dybvig havn på Fejø.

Rig
Gaffelrig med to master med 64 m2 sejl. Klyver, fok, gaffelstorsejl, topsejl og mesan. 

Motor
36 hk Buch diesel fra 1986.

Egenskaber
Kan fiske både efter ål omkring Fejø og sild i Østersøen.

Særligt
Forhøjet med et bord til vinterfiskeri i Østersøen. Sænkesværd. Stabiliseret af rundere bund end almindelige drivkvaser.

Istandsættelse
Skibsbevaringsfonden har støttet arbejdet med 25.000 kroner.

Ejer
Fejø Drivkvaselaug siden 1993.

.

Bådebyggerne på Fejø
Vikingeskibsmuseet har lavet en hjemmeside om familien Nielsens tre bådebyggere Niels Christian (1851-1917), Carl (1886-1971) og Christian (1914-1982). Der er bl.a. tre små film om deres bådtyper.