Christiane

Fejø Drivkvaselaug

Christiane 100 År i 2018

Sidste nyt.

Vi starter onsdag den 4. april, med kølhaling af Mæfikken og Christiane

 

Nye møde tider , der arbejdes mellem kl. 14.00 til 17.00 om

onsdagen og lørdag mellem kl. 9.00 til 12.00.

 

 

Så er bådene ved at være klar til at komme på land

Ny møde tider for 2019.

Kommer sener.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

Støt den sejlende kulturarv

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis, som skal tegnes, hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Lauget modtager også gerne gaver til driften.

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613

 

Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvighavn

4944 Fejø

 

 

Bestyrelsen

 

Formand Næstformand

Marie Bengtson Hans Erik Brink Olsen

Herredsvej 155 Dalmosevej 7

4944 Fejø 4944 Fejø

Tlf. 20 35 29 01 Tlf. 20450432

E-mail: Mariebengtson50@gmail.com

 

Kssserer Medlem

Finn Sloth Larsen Jørgen Beck

Storemosevej 98 Herredsvej 144

4944 Fejø. 4944 Fejø

Tlf. 21 42 90 16 Tlf. 27 21 83 11

E-mail: fsl@solkaer.one

 

Medlem Suppleant

Kasper Tøgern Bernhard Jeppesen

Andemosevej 29 Dybvigvej 8

4944 Fejø 4944 Fejø

Tlf. 23 82 76 19 Tlf. 21530324

E-mail: murermesterfejoe@gmail.com

Udlejning af det Gule Pakhus

Udlejning, henveldelse til.

Viggo Møller Sørensen

Tlf. 23 24 59 25

E-mail: annette@fejoe.dk

 

 

 

 

 

 

 

Så er der kaffe og æblekage efter arbejde

Links

Mæfikken Flensborg Fjord