" Christiane er et omsejlende historisk monument "

Lauget

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

Støt den sejlende kulturarv

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis, som skal tegnes, hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613

 

Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvighavn

4944 Fejø

 

 

Bestyrelsen

 

Formand

Kasper Tøgern

Andemosevej 29

4944 Fejø

Tlf. 23 82 76 19

E-mail: murermesterfejoe@gmail.com

 

Næstformand

Viggo Møller Sørensen

Herredsvej 110

4944 Fejø.

Tlf. 23 24 59 25

e-mail: annette@fejoe.dk

 

Kasserer

Marie Bengtson

Herredsvej 155

4944 Fejø

Tlf. 61 63 29 01

E-mail: mabe@celf.dk

 

Medlemmer

Finn Sloth Larsen

Storemosevej 98

4944 Fejø

Tlf. 21 42 90 16

E-mail: fsl@solkaer.one

Jørgen Beck.

Herredsvej 144. 4944 Fejø

Tlf. 27218311

 

Anne Lisbeth Petersen.

Herredsvej 99. 4944 Fejø

Tlf. 29 47 06 38

 

Bernhard Jeppesen.

Dybvigvej 8. 4944 Fejø

Tlf. 21 53 03 24

 

Drivkvase

Båden har fået sit navn på grund af den specielle fangstmetode, fiskerne brugte ved fiskeri af ål. De fangede ålene med et drivvod (et vod, som trækkes af et fartøj, der driver for bakkede sejl). Med sejlene fik de båden til at drive sidelæns gennem vandet, hvorved drivvoddet blev spilet ud mellem to bomme, en for og en agter. Betegnelsen kvase bliver brugt om en båd med indbygget dam. En dam er et rum i båden, der, på grund af en masse huller i bunden af båden, kan opbevare levende fisk til de landes.

Links

Fejø Drivkvaselaug