Sidste nyt.

Mæfikken Flensborg FjordVi starter op 15 Januar kl.14. med at gøre skibene klar til sommer sejlads.

Alle er velkommen til at komme og hjælpe til.

                            Christiane

Fejø Drivkvaselaug

Mæfikken kommer på vogn og køres ind på værftet, skal repareres svær kisten er røgen

Christiane må over vinter uden for

Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

 

Støt den sejlende kulturarv

 

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis, som skal tegnes, hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Lauget modtager også gerne gaver til driften.

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613


Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvighavn

4944 Fejø                                      Bestyrelsen                               


Formand                                             Næstformand

Marie Bengtson                                     Hans Erik Brink Olsen

Herredsvej 155                                      Dalmosevej 7

4944 Fejø                                             4944 Fejø

Tlf. 20 35 29 01                                     Tlf. 20450432

E-mail: Mariebengtson50@gmail.com     


                                             

Kssserer                                              Medlem

Finn Sloth Larsen                                 Jørgen Beck

Storemosevej 98                                  Herredsvej 144

4944 Fejø.                                           4944 Fejø

Tlf. 21 42 90 16                                    Tlf. 27 21 83 11

E-mail: fsl@solkaer.one   


Medlem                                              

Bernhard Jeppesen                                    

Dybvigvej 8                                 

4944 Fejø                                           

Tlf. 21530324                                   


Udlejning af det Gule Pakhus

Udlejning, henveldelse til.

Marie Bengtson

Tlf. 20352901

E-mail: Mariebengtson50@gmail.com    


                                                               
Så er der kaffe og æblekage efter arbejde

Links