Fejø Drivkvaselaug

Aktiviteter


Lørdagssejllads

Som udgangspunkt sejles lørdag 9.30 og onsdag kl. 15.00

Vi sejler ud på en lille tur, hvor du er velkommen til at tage med. Forhør dig om planerne. Hvor mange timer tager turen og hvad skal man tage med.


Onsdagssejlads

I sejlsæsonen vil vi tage bådene ud på kortere sejladser om onsdagen, såfremt det overhovedet er muligt. Vi skal ud at lære bådenes sejlegenskaber at kende. Har du lyst til at tage med? 
Kapsejlads

Første lørdag i august sejler vi kapsejlads ud for dybvig mod tyskerne. Meld dig som gast på Christiane og Mæfikken så vi kan give tyskerne klø.

Pæreskude

Første week-end i september. Årets store togt til Nyhavn. Vi overnatter i Kalvehave  og ankommer til Dragør sent næste dag, hvor vi mødes med hjælpeskibet Ma-ri. Vi samles til aftensmad og hyggeligt samvær. Dagen efter stævner vi ind i Nyhavn under stor bevågenhed. Vi kaster æbler i grams og der holdes store taler ved ankomsten. Båden skal sejles hjem igen efter en uge i nyhavn.