Som medlem af Fejø Drivkvaselaug får du mulighed for at sejle med laugets to gamle træbåde. Som aktiv deltager du i den løbende vedligholdelse af bådene og bliver medlem af et levende fællesskab omkring bevarelsen af Fejøs sejlende kulturarv. Du kan også melde dig ind i lauget blot for at støtte op om dette gode formål.

Hvis du vil være skipper, skal du have et duelighedsbevis og aflægge en praktisk prøve i sejlads. Du skal desuden betale et indskud til lauget for at blive skipper. Som skipper kan du selvstændigt sejle med bådene.

 

Støt den sejlende kulturarv

 

Årligt kontingent er kr. 500,-

Medlemsbevis hvis man ønsker at blive skipper koster kr. 1000,-

Lauget modtager også gerne gaver til driften.

Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 4759613


Fejø Drivkvaselaug

Det Gule Pakhus

Dybvig Havn

4944 Fejø                                      Bestyrelsen                               


Formand                                             Næstformand

Hans Christian Nielsen                          Anne-Grethe Laursen           
Herredsvej 221                                    Hjortemosevej 26 

4944 Fejø                                            4944 Fejø

Tlf. 24 64 61 89                                   Tlf. 22 10 72 20            
hc.nielsen99@gmail.com                      gammelkjaer@gmail.com

                                             

Kasserer                                              Medlem

Vagn Kjær-Hansen                                Kasper Tøgern

Herredsvej 83                                       Nylandsvej 161 

4944 Fejø                                             4600 Køge

fejoedrivkvaselaug@gmail.com               Tlf. 23827619


Medlem                                              

Kim F. Rasmussen                                

Skaløvej 15                      

4944 Fejø                                           


Udlejning af det Gule Pakhus

Udlejning, henvendelse til formanden H.C. Nielsen, tlf. 24 64 61 89

e-mail: fejoedrivkvaselaug@gmail.com

   


                                                                Nyt Nyt.


Ejner Mortensens ufærdige jolle, som står i det røde hus, har vi påtaget os pasningen af. Alle er velkomne til at se den, når vi er på havnen.

                            

 

                          Sidste nyt.

Unesco optager de nordiske klinkbygget både

Så er Kristiane og Mæfikken kommet i vandet.

De friske folk står og betrakter det nye ruf dæk på Mæfikken


Den 8. august første sejltur med Mæfikken og Christiane

gik til Vejrø, gik tur på øen og derefter Frokost,dejlig tur

stille vejr. 30 grader.


Så er der kaffe og æblekage efter arbejde

Links

Ejner Mortens Jolle