Bådene


Mæfikken og Christiane i Dybvig havn


En håndfuld gæve folk har gennem de sidste 20 år stået for istandsættelse og vedlighold af de to kvaser, der ligger side om side i Dybvig havn.
Christiane Bliver 100 år i 2018Bygget 1919 af bådebygger Carl Nielsen i Dybvig havn på Fejø.

Bygget til fisker Aksel Bang Skalø (pris 1750 kr.)

Rig Sprydstagerig  el. Smakkerig, en mast med 64 m2 sejl. Klyver, fog, storsejl og topsejl.

Motor 21 hk Hundested m. glødehoved, fra 1956.

Egenskaber Kan fiske med skovlvod, ålevod, sildegarn

og kroge.

Særligt Har altid været hjemmehørende på Fejø, og er restaureret på Fejøs eget værft. Har sin oprindelige dam, men med smakkerig fra øresundskysten.

Istandsættelse Skibsbevaringsfonden har støttet arbejdet med 317.500 kroner.

Ejer Fejø Drivkvaselaug siden 1993.

Status Udnævnt til historisk monument i 2010.


Istandsættelsen


Inden arbejdet påbegyndtes, udarbejdede fondens konsulent en detaljeret restaureringsrapport i samarbejde med værftet. Alle detaljer blev gennemgået nøje, og et krav fra SKIBSBEVARINGSFONDEN var, at båden efter færdiggørelsen skulle fremstå helt originalt med dam og den oprindelige smakkerig, som ikke

er en traditionel Fejø-rig, men en rigning der var købt brugt på Øresundskysten. Denne beslutning har vakt undren på Fejø, men således vil det være, når man restaurerer den konkrete båd, som den så ud på et givet tidspunkt.Mæfikken

Bygget 1917 af bådebygger Kristian Mortensen i Dybvig havn på Fejø.

Rig Gaffelrig med to master med 64 m2 sejl. Klyver, fok, gaffelstorsejl, topsejl og mesan. 

Motor 36 hk Buch diesel fra 1986.

Egenskaber Kan fiske både efter ål omkring Fejø og sild i Østersøen.

Særligt Forhøjet med et bord til vinterfiskeri i Østersøen. Sænkesværd. Stabiliseret af rundere bund end almindelige drivkvaser.

Istandsættelse Skibsbevaringsfonden har støttet arbejdet med 25.000 kroner.

Ejer Fejø Drivkvaselaug siden 1993.100 år i 2017

Fejø Drivkvaselaug